CHÍNH SÁCH HOÀN, HỦY

  • Hoàn tiền 100% nếu khách hàng hủy đặt phòng trước 5 ngày so với thời gian check-in dự kiến của ngày lưu trú.
  • Không hoàn lại số tiền đã thanh toán nếu khách hàng hủy đặt phòng trong vòng 5 ngày so với thời điểm check-in dự kiến của ngày lưu trú.
  • Phí đổi thời gian lưu trú: 300.000đ. Vui lòng thanh toán số tiền chênh lệch nếu đổi hạng phòng có mức giá cao hơn. Homestay CHẤT không hoàn số tiền chênh lệch thấp hơn