Trang trí

SET 1: Trang trí HAPPY BIRTHDAY (Hồng/ đen/ vàng/ xanh) 850.000 VND

SET 2: Trang trí HAPPY ANNIVERSARRY 1.250.000 VND

SET 3: Trang trí MARRY ME 1.850.000 VND

SET 4: Trang trí Love 650.000 VND